Цени

Консултантски услуги- свършете се с нас, за да изготвим оферта за вашия конкретен казус.

ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ – според бюджета на програмата или по договаряне.

ЦЕНИ НА ОДИТОРСКИ УСЛУГИ – 30 евро на 1 час работно време, определено, съгласно методиката за определяне на количеството работни часове, необходими за качествено и ефективно изпълнение на одиторската услуга. За изготвяне на оферта, моля свържете се с нас!

Цената на счетоводната услуга зависи от няколко основни характеристики

  • Брой документи на месец или счетоводни записи – включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др.
  • Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
  • Реистрация по ЗДДС
  • Внос, Износ, ВОП, ВОД
  • Брой на персонала
  • Наличие и брой на банкови сметки

В посочените по-долу цени е включено ЦЯЛОСТНО счетоводно обслужване на фирмите и ПЪЛНО обслужване за персонал до 5 човека /пейрол/. За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.

Регистрацията и Дерегистрацията по ЗДДС е БЕЗПЛАТНА, за клиентите на абонаментно обслужване.

Цени за клиенти на абонаментно обслужване

0.00лв. *

Цени за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент

0.00лв. *

*Всички цени са примерни. Свържете се с нас за допълнителни детайли за конкретни суми и за по-голям брой документи на месец.

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас