Административни услуги

Осигуряваме спокойствие на нашите клиенти

В условията на забързаност се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди.

Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

Предлаганите от нас административни услуги включват:

СЪБИРАНЕ

Събиране на документи от офиса на клиента

БАНКИРАНЕ

On-line банкиране

ИНСТИТУЦИИ

Подаване на документи към различни институции

СЪСТОЯНИЯ

Издаване на актуални състояния

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

ДЕКЛАРИРАНЕ

Деклариране на получени заеми пред БНБ и подаване на последващи отчетни форми за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица

РЕГИСТРАЦИИ

Преводи, регистрации и пререгистрации и други

ДОГОВОРИ

Изготвяне на договори и други документи

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Осигуряване на контакт със служба по трудова медицина

ОТЧЕТИ

Изготвяне на всякакви други справки, отчети за мениджмънта

ПРОЕКТИ

Изготвяне на документи за кандидатстване за кредитиране и финансиране по проекти

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас