Европейски проекти

Грижим се за цялостния процес на един проект

Буук Кийпър Сървисис предоставя услуги в цялостния процес на един проект – от планирането до постигането на резултати. Услугите, които предоставяме са обособени в следните направления:

Проучване за финансиране

Идентифициране на нуждите и възможностите за финансиране по европейски програми. Анализ и оценка.

Разработване на проекти съгласно изискванията на конкретната програма.

Подготовка на проекти, както и тяхното управление

Съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция. Съдействие при избор на партньори по проекта.

Подготовка на документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бюджети, бизнес планове; съдействие при подготовката на допълнителни придружителни документи.

Съдействие при всеки един етап от изпълнението на проекта, подготовка на документите за отчитане (междинни и финални отчети), структуриране на проектното досие, както и съдействие при комуникацията с оторизираните звена за контрол на съответната програма. Съдействие в дейностите по визуализация и публичност.

Изготвяне на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители съгласно разпоредбите на ЗОП и ПМС 118/2014 г.

Осигуряване на пълни консултации в процеса на изготвяне на проекта.

Консултации относно счетоводната отчетност на проекта.

Постигане на заложените цели и реализация на резултатите. Ние осигуряваме на нашите клиенти висока успеваемост!

Постоянно и компетентно обслужване – консултираме по всички въпроси като гарантираме за високото качество на услугите.

Съобразяване с изискванията на клиента – изискванията и желанията на клиента се съгласуват и удовлетворяват с оглед постигане на висока успеваемост.

Осигуряване на допълнителни услуги – подкрепяме нашите клиенти в търсенето и избора на партньори, допълнителни източници на финансиране (банки), проектантски услуги, строители, анализатори, др.

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас