Данъци и осигуряване

Обработка на работни заплати, месечно изчисляване на различните видове осигуровки

в съотвествие на осигурителното законодателство е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Ние ще Ви помогним, това е нашият бизнес, оставете това за нас. Така Вие ще имате повече време за управление на Вашите дела.

ОБРАБОТКА

Обработка на работни заплати, месечно изчисляване на различните видове осигуровки в съотвествие на осигурителното законодателство

ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне и подавена на Декларация образец 1 и Декларация образец 6

УВЕДОМЛЕНИЯ

Изготвяне и подаване на уведомления пред НАП

БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ

Подаване на болнични листове на персонала на фирмата пред НОИ

СЛУЖИТЕЛИ

Изготвяне на трудови досиета-трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за прекратяване трудовите правоотношения

САМООСИГУРЯВАНЕ

Регистрация на самоосигуряващи се лица

КНИЖКИ

Попълване на трудови и осигурителни книжки

ДОХОДИ

Изготвяне на служебни бележки, справки и удостоверение за доходите на лицата

ПЛАТЕЖНИ

Изготвяне на платежни нареждания за превеждане на данъчинете и осигурителните задължения на дружеството

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас