Публикуване на ГФО

Ние ще публикуваме вашия годишен финансов отчет вместо вас

Съгласно законодателството на Република България и по-специално Закона за счетоводството дружествата с ограничена отговорност /ЕООД и ООД/ са длъжни да публикуват в търговският регистър своите годишни финансови отчети.

Буук Кийпър Сървисис предлага услугата публикуване на ГФО вместо Вас. Така Вие ще спестите вашето ценно време.

Професионализъм. Качество. Индивидуален подход.

Свържете се с нас